POLITYKA PRYWATNOŚCI

Obowiązuje od: 14.05.2021
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2021

OGÓLNE

Jako administrator danych zgodnie z przepisami dotyczącymi hazardu jesteśmy prawnie zobowiązani do przetwarzania danych osobowych graczy w celu umożliwienia im udziału w grach i świadczenia usług dodatkowych. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane osobowe zbieramy od graczy, dlaczego je zbieramy i jak je wykorzystujemy.

Strona www.premiercasino.com („Kasyno”, „Strona”, „Firma”, „My”, „Nas”, „Nasze”) jest własnością i jest zarządzana przez N1 Interactive Ltd, firmę założoną zgodnie z prawem Malty z numerem rejestracyjnym C 81457 i zarejestrowaną pod adresem 206, Wisely House, Old Bakery Street, Valletta VLT1451, Malta.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności lub sposobu ochrony Twoich danych, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem dpo@n1interactive.com.

Rejestrując konto gracza na stronie, wyrażasz zgodę na zapisy niniejszej Polityki Prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z jej warunkami i nie chcesz przekazać nam wymaganych przez nas danych osobowych, prosimy o zaprzestanie korzystania ze strony.

Należy pamiętać, że niniejsza Polityka Prywatności stanowi umowę pomiędzy użytkownikiem a firmą. Możemy okresowo wprowadzać modyfikacje do niniejszej Polityki. Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby powiadomić Cię o takich zmianach, zalecamy regularne przeglądanie niniejszej Polityki Prywatności. Dalsze korzystanie z Witryny i/lub jej usług będzie oznaczało zgodę na zapisy Polityki Prywatności.

JAKIE DANE ZBIERAMY

Dane osobowe, o których wykorzystanie i przetwarzanie możemy prosić, obejmują bez ograniczeń:

 • a) Wszelkie informacje, które przekazujesz nam podczas wypełniania formularzy na stronach rejestracji konta, a także wszelkie inne dane, które dalej przekazujesz za pośrednictwem strony internetowej lub poczty elektronicznej (np. imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu).
 • b) Korespondencję przesyłaną między nami za pośrednictwem strony internetowej, poczty elektronicznej, czatu internetowego lub innych środków komunikacji.
 • c) Historię wszystkich transakcji na koncie gracza, niezależnie od tego, czy miały miejsce za pośrednictwem strony internetowej, czy też innych środków komunikacji.
 • d) Loginy strony internetowej i ich szczegóły, w tym dane o ruchu, dane o lokalizacji GeoIP, dane przeglądarki/urządzenia, blogi internetowe, dzienniki aktywności i inne informacje o ruchu zarejestrowane w naszym systemie.
 • e) Dokumenty i dowody w uzasadniony sposób wymagane przez nas w celu weryfikacji konta, przetwarzania wpłat lub wypłat oraz przeprowadzania kontroli przeciwdziałającym nadużyciom (z naszej własnej inicjatywy lub zgodnie z wymogami obowiązującego prawa). Dowody takie mogą obejmować skany paszportów, odcinki płatności, wyciągi bankowe itp.
 • f) Udział w ankietach lub inne oceny klientów, które możemy od czasu do czasu przeprowadzać.

JAK WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE

Przetwarzamy zebrane od Ciebie dane osobowe w celu świadczenia naszych usług. W szczególności Twoje dane będziemy wykorzystywać do następujących celów:

 • a) Przetwarzanie zakładów i transakcji. Obejmuje to korzystanie z kart kredytowych i systemów płatności online.
 • b) Dostarczanie gier i innych usług dodatkowych, których szukasz na naszej stronie.
 • c) Obsługa klienta, w tym pomoc przy zakładaniu i zarządzaniu kontem.
 • d) Identyfikacja i przeprowadzanie niezbędnych weryfikacji.
 • e) Dostarczanie zarejestrowanym graczom informacji o naszych ofertach promocyjnych lub dostarczanie informacji promocyjnych od naszych wybranych partnerów biznesowych, współpracowników i podmiotów stowarzyszonych (tylko w przypadku, gdy gracze wyraźnie wyrazili zgodę na otrzymywanie takich materiałów marketingowych).
 • f) Przestrzeganie obowiązków prawnych, w tym przestrzeganie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (AML) oraz zwalczania finansowania terroryzmu (CFT).
 • g) Monitorowanie i badanie transakcji w celu zapobiegania oszustwom, nadużyciom, praniu brudnych pieniędzy i innym nielegalnym lub nieprawidłowym działaniom związanym z grą.
 • h) Analizowanie tendencji klientów poprzez oceny badań rynkowych (udział w badaniach nie jest obowiązkowy i zawsze można z niego zrezygnować).
 • i) Prowadzenie badań i analiz statystycznych danych zbiorczych.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA

O ile użytkownik nie zrezygnował z otrzymywania materiałów promocyjnych, możemy wykorzystywać jego dane osobowe, w tym adres e-mail i numer telefonu, w celu wysyłania informacji marketingowych dotyczących produktów, usług i promocji. Może to obejmować informacje o produktach i usługach oferowanych przez naszych partnerów biznesowych, jak dostawcy gier kasynowych.

Jeśli zdecydujesz, że nie chcesz otrzymywać takich materiałów marketingowych i reklamowych, możesz z nich zrezygnować w ustawieniach konta gracza lub kontaktując się z Działem Obsługi Klienta pod adresem support@premiercasino.com.

Dodatkowo pamiętaj, że akceptując jakąkolwiek nagrodę w konkursie lub wygraną od nas, wyrażasz zgodę na wykorzystanie Twojego imienia i/lub pseudonimu do celów reklamowych i promocyjnych bez dodatkowego wynagrodzenia, z wyjątkiem sytuacji, w których jest to zabronione przez prawo.

POZYSKIWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Nie będziemy zbierać żadnych Danych Osobowych bez Twojej wiedzy. Możemy jednak automatycznie zbierać pewne dane o Tobie, jeśli takich informacji dostarczasz podczas korzystania z naszych usług i interakcji między nami.

Możemy również (zgodnie z prawem) otrzymywać pewne dane osobowe od sprzedawców internetowych i dostawców usług, takich jak firmy zajmujące się zapobieganiem oszustwom. Ponadto zachowujemy prawo do angażowania usługodawców zewnętrznych w celu zapewnienia wsparcia technicznego, aby przetwarzać transakcje online i treści źródłowe gier.

Prosimy Cię o zrozumienie faktu, że możemy uzyskać dostęp do wszelkich informacji, które przekazujesz takich dostawcom, usługodawcom i usługom e-commerce stron trzecich. Zapewniamy, że będziemy wykorzystywać i chronić wszelkie dane osobowe uzyskane w sposób, jaki określono w niniejszej Polityce. Wszelkie informacje dostarczone przez użytkownika zostaną ujawnione osobom trzecim spoza firmy wyłącznie zgodnie z niniejszymi zasadami ochrony prywatności, a firma podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu zadbania o to, żeby nasze umowy z zewnętrznymi dostawcami usług zawsze chroniły prywatne dane użytkownika.

ODBIORCY DANYCH

Informacje uzyskane od Ciebie możemy przekazywać innym podmiotom w ramach naszej grupy spółek, jak również naszym partnerom biznesowym. Podmioty te obejmują nasze spółki matki, ich spółki matki oraz wszystkie spółki zależne tych spółek, a także inne spółki, z którymi prowadzimy interesy i mamy z nimi podpisane wszelkie niezbędne umowy. Przetwarzanie danych użytkownika może być podejmowane przez Spółkę lub przez inny podmiot z naszej grupy spółek, który może korzystać z usług strony trzeciej w celu spełnienia potrzeb związanych z przetwarzaniem danych.

Pracownicy Spółki, a w szczególności Inspektor Ochrony Danych, Inspektor ds. Prania Brudnych Pieniędzy, Analitycy ds. Płatności i Przeciwdziałania Oszustwom, pracownicy Działu Obsługi Klienta, członkowie Zespołu ds. Otrzymania Klientów, Opiekunowie Graczy VIP oraz inni wybrani pracownicy, również mają dostęp do Twoich danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków i zapewnienia Ci niezbędnej pomocy.

Pracownicy mający dostęp lub piastują obowiązki powiązane z przetwarzaniem danych osobowych gracza, podpisali umowy o zachowaniu poufności, aby uszanować poufny charakter danych gracza, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gier, ochrony danych i prywatności.

Może być konieczne, abyśmy my lub nasi usługodawcy przekazali Twoje dane osobowe do krajów spoza Unii Europejskiej (UE), regionów Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) w celu świadczyć Ci nasze usługi lub współpracować z dostawcami usług i podmiotami przetwarzającymi dane. Jednak zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) jesteśmy zobowiązani do zapewnienia ochrony Twoich danych osobowych podczas tych transferów.

To przeniesienie może być konieczne w celu świadczenia Ci naszych usług, takich jak:

a) Przetwarzanie zakładów i transakcji płatniczych;

b) Dostarczanie gier i innych usług pomocniczych, których szukasz w naszej Witrynie;

c) Identyfikacja i przeprowadzanie niezbędnych kontroli weryfikacyjnych;

Aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony Twoich danych osobowych podczas przekazywania ich do krajów trzecich, wdrażamy odpowiednie zabezpieczenia, takie jak zatwierdzone przez standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej dotyczące ochrony danych. Podejmujemy również wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić, że Twoje informacje i dane są traktowane w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą Polityką prywatności oraz wszystkimi obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Korzystając z naszych usług i uzyskując dostęp do naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na ewentualne przekazanie swoich danych osobowych do państw trzecich oraz wdrożenie tych zabezpieczeń. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące tych transferów, skontaktuj się z nami.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH PODMIOTOM TRZECIM

Nie sprzedajemy ani nie wypożyczamy danych osobowych podmiotom trzecim.

Możemy ujawnić dane osobowe użytkownika, jeśli jest to wymagane przez prawo, przepisy lub inne wezwanie prawne lub nakaz. Możemy również ujawnić dane osobowe użytkownika organom regulacyjnym lub organom ścigania, jeśli uznamy, że jest to konieczne do ochrony uzasadnionych interesów Spółki, jej klientów lub podmiotów trzecich.

Dane osobowe będą ujawniane podmiotom trzecim tylko w następujących przypadkach:

 • a) Gdy prawo nas do tego zobowiązuje.
 • b) Jeśli podmiot musi udostępnić dane podmiotom przetwarzającym dla niego płatności w celu ułatwienia transakcji płatniczych zgodnie z polityką prywatności podmiotu. (Większość transakcji kartami bankowymi jest przetwarzana przez Trustly, którego Polityka Prywatności w takich transakcjach obowiązuje. Transakcje mogą być również przetwarzane przez Bambora lub Paysafe ).
 • c) Aby wypełnić nasze obowiązki prawne i regulacyjne, jak również zobowiązania wobec odpowiednich organów licencyjnych i regulacyjnych, oraz wszystkie obowiązki i zobowiązania wynikające z jakichkolwiek innych obowiązujących przepisów oraz wobec wszelkich innych organów regulacyjnych w innych jurysdykcjach.
 • d) Kiedy Firma uważa, że ujawnienie jest niezbędne do ochrony bezpieczeństwa Firmy lub gracza, lub bezpieczeństwa innych osób, zbadania oszustwa lub odpowiedzi na żądanie organów państwowych.
 • e) Jeśli nasi dostawcy usług marketingowych potrzebują tych danych do wykonania swoich zadań.
 • f) Gdy przekazywane są innym stronom trzecim za uprzednią zgodą gracza.

Korzystamy z usług zewnętrznych podmiotów przetwarzających dane w celu przetwarzania ograniczonej ilości danych osobowych w naszym imieniu. Tacy usługodawcy wspierają stronę internetową, szczególnie w zakresie hostingu i obsługi stron, marketingu, analityki, ulepszania stron internetowych i wysyłania biuletynów e-mail. Zwracamy szczególną uwagę na zgodność przekazanych danych osobowych do odbiorcy z obowiązującym ustawodawstwem dotyczącym ochrony danych. Jednocześnie zapewniamy, że na przetwarzającego nałożone są takie same obowiązki, jak na nas na mocy odpowiedniej umowy o świadczenie usług.

Nasze strony internetowe mogą również implementować funkcje mediów społecznościowych (np. przyciski „udostępnij” lub „lubię to”). Funkcje te są udostępniane przez zewnętrzne platformy mediów społecznościowych, jak Facebook. Jeżeli dane są gromadzone w ten sposób, ich przetwarzanie podlega Polityce Prywatności danej platformy mediów społecznościowych.

Oprócz powyższych, możemy również udostępnić dane osobowe w przypadku przejęcia nowych podmiotów. W przypadku jakichkolwiek zmian w strukturze firmy, takich jak fuzja, całkowite lub częściowe przejęcie przez inną firmę, najprawdopodobniej dane osobowe naszych klientów również zostaną podmiotem do sprzedaży lub transferu. Zgodnie z polityką graczy będziemy informować za pośrednictwem poczty elektronicznej zanim do takiego transferu danych osobowych dojdzie.

Pamiętaj, że nasze treści mogą zawierać linki do stron internetowych podmiotów trzecich w celu zapewnienia odpowiednich odniesień. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści zewnętrzne, które mogą zawierać odrębne polityki prywatności i ujawnienia dotyczące przetwarzania danych.

PRZECHOWYWANIE DANYCH

Zgodnie z naszym regulaminem zarówno Ty jak i kasyno możecie w dowolnym momencie zdecydować o zamknięciu Twojego konta gracza. Po zamknięciu konta Twoje dane osobowe, będziemy przechowywać tak długo, jak będzie to wymagane przez prawo. Dane te będą wykorzystane tylko wówczas, gdy będzie to wymagane przez kompetentne władze w przypadku zapytań dotyczących rejestrów finansowych i podatkowych, oszustw, prania brudnych pieniędzy lub dochodzeń w sprawie jakichkolwiek innych nielegalnych działań.

Możemy również przechowywać anonimowe pochodne Twoich danych w celu poprawy jakości treści i komunikacji marketingowej, gdzie proces decyzyjny nie jest zautomatyzowany.

Należy pamiętać, że z powodu przepisów zapobiegających praniu brudnych pieniędzy w licencjonowanych jurysdykcjach gier w Unii Europejskiej, jesteśmy zobowiązani do przechowywania danych osobowych graczy dostarczonych podczas rejestracji i wszelkich danych przekazanych podczas czasu aktywnego działania konta gracza przez minimum pięć lat od ostatniej transakcji gracza lub zamknięcia konta. Z tego względu prośby o usunięcie danych przed upływem tego okresu nie mogą być rozpatrywane.

BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH

Niniejszym potwierdzamy, że podczas zbierania i przetwarzania Twoich danych osobowych w celu zarządzania Twoim kontem gracza, jesteśmy związani ścisłymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.

W związku z tym staramy się chronić Twoje dane osobowe i szanować Twoją prywatność zgodnie z najlepszymi praktykami biznesowymi i obowiązującymi przepisami. Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia bezpiecznych usług dla graczy, i podejmiemy wszelkie uzasadnione środki ostrożności, aby zapewnić bezpieczeńśtwo wszelkich przekazanych nam danych.

Dostęp do konta gracza można uzyskać wyłącznie za pomocą unikalnego identyfikatora i hasła. Możesz również skonfigurować uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA) jako dodatkową ochronę przed nieuprawnionym użyciem konta. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności swoich danych logowania i upewnienie się, że nie mogą one być dostępne dla innej osoby.

TWOJE PRAWA

Prawo o ochronie danych daje użytkownikowi, jako osobie, której dane dotyczą, pewne prawa w określonych okolicznościach. Zgodnie z prawem użytkownik ma prawo do:

 • Żądanie dostępu do swoich danych osobowych - oznacza to, że użytkownik ma prawo zażądać bezpłatnej kopii danych osobowych, które przechowujemy na jego temat;
 • Żądanie poprawienia swoich danych osobowych - oznacza to, że jeśli jakiekolwiek dane osobowe, które posiadamy na Twój temat, są niekompletne lub nieprawidłowe, masz prawo do ich poprawienia. Należy jednak pamiętać, że może być konieczne przedstawienie dowodów i dokumentacji (takich jak dokument tożsamości lub potwierdzenie adresu) na poparcie wniosku. Wniosek może zostać odrzucony ze względu na nasze zobowiązania prawne;
 • Żądanie usunięcia danych osobowych - oznacza to, że użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych, jeśli nie mamy już podstawy prawnej do ich dalszego przetwarzania lub przechowywania. Należy pamiętać, że prawo to nie ma charakteru bezwzględnego - oznacza to, że nie jesteśmy w stanie spełnić żądania użytkownika, jeśli jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania danych lub jeśli mamy powody, by sądzić, że przechowywanie danych jest nam niezbędne do obrony w sporze prawnym;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych użytkownika, w przypadku gdy przetwarzanie danych użytkownika opiera się na naszych uzasadnionych interesach (lub interesach strony trzeciej), a użytkownik uważa, że przetwarzanie przez nas jego danych w taki sposób wpływa na jego podstawowe prawa i wolności. Jednak w niektórych przypadkach możemy być w stanie wykazać, że mamy ważne uzasadnione podstawy do przetwarzania danych użytkownika, które mogą być nadrzędne wobec jego praw i wolności. Użytkownik może zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych na podstawie wyżej wymienionych uzasadnionych interesów firmy, kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych;
 • Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych - Użytkownik może poprosić nas o tymczasowe zawieszenie przetwarzania jego danych osobowych w jednym z poniższych scenariuszy: (a) gdy użytkownik chce, abyśmy ustalili dokładność danych, (b) gdy wykorzystanie przez nas danych jest niezgodne z prawem, ale użytkownik nie chce, abyśmy je usunęli, (c) gdy użytkownik potrzebuje, abyśmy zachowali jego dane nawet wtedy, gdy nie są nam już potrzebne w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, lub (d) gdy użytkownik sprzeciwił się wykorzystaniu jego danych, ale musimy sprawdzić, czy mamy nadrzędne uzasadnione podstawy do ich wykorzystania;
 • Żądanie przeniesienia swoich danych osobowych (tj. przenoszenia danych) - oznacza to, że użytkownik może zażądać od nas dostarczenia mu określonych danych, które przetwarzamy na jego temat, aby mógł je przenieść do innego administratora. Prawo to ma zastosowanie wyłącznie do danych uzyskanych w sposób zautomatyzowany, na których wykorzystanie użytkownik początkowo wyraził zgodę, lub w przypadku, gdy wykorzystaliśmy te dane w celu wykonania naszych zobowiązań wynikających z umowy z użytkownikiem;
 • Wycofania zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie danych opiera się na zgodzie użytkownika - "rezygnacja" lub wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych przez nas do momentu wycofania zgody. Wycofanie zgody oznacza, że w przyszłości użytkownik nie chce już, abyśmy przetwarzali jego dane w taki sposób. Oznacza to, że użytkownik może nie wyrazić zgody na świadczenie przez nas określonych usług (np. marketingowych). Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie za pośrednictwem ustawień profilu konta na stronie internetowej;
 • Złożyć skargę do organu nadzorczego;
 • Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na wszystkie uzasadnione wnioski w ciągu jednego miesiąca od ich złożenia. Jeśli Twoje żądanie jest szczególnie złożone lub jeśli złożyłeś wiele żądań w określonym czasie, może to zająć nam trochę więcej czasu. W takim przypadku powiadomimy użytkownika o takim przedłużeniu.

W celu skorzystania z praw użytkownika, jak wyjaśniono powyżej, możemy poprosić o podanie konkretnych informacji o użytkowniku, które pomogą nam zweryfikować jego tożsamość. Jest to środek bezpieczeństwa mający na celu zapewnienie, że jesteśmy pewni, że osoba, której ujawniamy dane osobowe użytkownika, to naprawdę użytkownik;

KONTAKT

Użytkownik może zawsze skontaktować się z nami w sprawie niniejszej Polityki, jeśli chce:

 1. a) potwierdzić dokładność zebranych przez nas danych osobowych na jego temat;
 2. b) zapytać o sposób wykorzystania przez nas jego danych osobowych;
 3. c) zabronić wykorzystywania jego danych do celów marketingu bezpośredniego w przyszłości;
 4. d) aktualizacji lub sprostowania wszelkich przekazanych danych (w takich przypadkach należy dostarczyć dowody, których możemy w uzasadniony sposób wymagać w celu wprowadzenia zmian). Należy pamiętać, że przekazywanie fałszywych danych użytkownika jest niezgodne z prawem i że to użytkownik odpowiada za prawidłowość aktualizowanych danych.

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych („DPO”), który odpowiada za nadzorowanie pytań związanych z niniejszą Polityką Prywatności. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, dostępnym pod adresem dpo@n1interactive.com.

Ponadto, zgodnie z art. 77 ustawy o RODO masz prawo do złożenia skargi związanej z przetwarzaniem swoich danych do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Twojego pobytu stałego, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia.

Prawo do wycofania zgody. W przypadkach, w których opieramy się na Twojej zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, masz prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie.

POLITYKA PLIKÓW COOKIE

Gdy odwiedzasz stronę internetową nasz system automatycznie gromadzi informacje o Twojej wizycie, takie jak wykorzystywana przeglądarka, adres IP oraz strona, z której nastąpiło przekierowanie. Zbieranie to może odbywać się w połączeniu z naszymi dostawcami platform i partnerami. Możemy otrzymywać od nich ogólne dane demograficzne lub dane dotyczące korzystania z naszej Witryny przez odwiedzających. Nie używamy automatycznie zbieranych danych do identyfikacji użytkownika bez uzyskania dodatkowej zgody.

Do zbierania danych używamy plików cookie i podobnych narzędzi śledzących. Cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na Twoim komputerze lub sprzęcie w momencie korzystania z naszych stron internetowych. Niektóre z plików cookie są niezbędne do działania witryny; inne poprawiają jakość korzystania z niej i pomagają w ulepszaniu świadczonych usług. Poniżej przedstawiamy rodzaje plików cookie, których używamy, i ich zastosowanie.

Wymagane pliki cookie: umożliwiają nawigację i podstawową funkcjonalność stron internetowych, np. dostęp do obszarów członkowskich.

Funkcjonalne pliki cookie: pozwalają nam analizować korzystanie z Witryny przez użytkownika oraz jego wybory dokonane na stronie internetowej (np. klucz sesji, język lub region), dzięki czemu możemy zapisać te ustawienia i zaoferować użytkownikowi bardziej spersonalizowaną obsługę.

Reklamowe pliki cookie: pozwalają ocenić skuteczność marketingu treści. Te pliki są dostarczane przez naszych partnerów w celu śledzenia odwiedzin Witryny i rejestracji nowych graczy w reklamach. Nie udostępniamy danych osobowych użytkownika (takich jak imię i nazwisko czy adres e-mail) partnerom, z wyjątkiem danych dotyczących odwiedzin Witryny, gromadzonych bezpośrednio przez reklamowe pliki cookie. Dane dotyczące odwiedzin Witryny mogą jednak zostać połączone z innymi danymi osobowymi zebranymi przez dostawców z innych źródeł. To ostatnie zewnętrzne przetwarzanie danych jest regulowane przez informacje o prywatności i politykę tych zewnętrznych dostawców.

Oprócz powyższych, korzystamy z różnych zewnętrznych dostawców usług, również umieszczających pliki cookie na stronie, w celu świadczenia nam swoich usług. Usługi te obejmują, ale nie ograniczają się do pomocy w ulepszaniu doświadczeń użytkownika poprzez śledzenie jego aktywności w Witrynie, mierzenie skuteczności Witryny i skuteczności kampanii marketingowych.

Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie. Możliwe jest zablokowanie niektórych lub wszystkich plików cookie, a także usunięcie plików cookie, które zostały już ustawione poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Zalecamy jednak nieblokowanie i nieusuwanie plików cookie, ponieważ może to ograniczyć zakres korzystania z witryny.

GRY NETENT

W trakcie korzystania z gier stworzonych przez NetEnt obowiązuje również Polityka Prywatnoście tej firmy. Znajdziesz ją tutaj.

Używamy plików cookies, aby polepszyć twoje doświadczane przez ciebie wrażenia. Korzystając z naszej strony internetowej, akceptujesz nasząPolitykę plików cookies