PERSONVERNERKLÆRING

Gjelder fra: 14.05.2021
Sist oppdatert: 14.05.2021

GENERELT

I henhold til gamblingforskrifter, har vi som datakontrollør en juridisk forpliktelse til å behandle spillernes persondata slik at de kan delta i spill og tilby tilleggstjenester. Denne personvernerklæringen forklarer hvilke personopplysninger vi innhenter fra spillere, hvorfor vi innhenter dem og hvordan vi bruker dem.

Nettstedet www.premiercasino.com («casino», «nettsted», «selskap», «vi», «oss», «vår») eies og drives av N1 Interactive Ltd., et selskap underlagt lovene i Malta med registreringsnummer C81457 og adresse 206, Wisely House, Old Bakery Street, Valletta VLT1451, Malta

Hvis du har ytterligere spørsmål om denne personvernerklæringen eller beskyttelse av dataene dine, kan du kontakte personvernombudet vårt på dpo@n1interactive.com

Ved å registrere en spillerkonto på nettstedet, bekrefter du at du godtar denne personvernerklæringen. Hvis du ikke godtar vilkårene i denne personvernerklæringen og ikke ønsker å oppgi personopplysningene vi trenger, bes du om ikke å bruke nettstedet.

Merk at denne personvernerklæringen utgjør en avtale mellom deg og selskapet. Vi kan fra tid til annen utføre endringer i denne personvernerklæringen. Vi gjør vårt ytterste for å varsle deg om slike endringer, men anbefaler likevel at du ser gjennom denne personvernerklæringen fra tid til annen. Din fortsatte bruk av nettstedet og/eller dets tjenester utgjør ditt samtykke til personvernerklæringen.

INFORMASJON VI INNHENTER

Personopplysningene vi kan be om å bruke og behandle inkluderer, uten begrensning:

 • a) Enhver informasjon du oppgir når du fyller ut skjemaer på registreringssidene våre, i tillegg til all annen data du sender inn via nettstedet eller e-post (for eksempel for- og etternavn, fødselsdato, e-postadresse og telefonnummer);
 • b) Korrespondanse med oss via nettstedet, e-post, live chat eller via andre kommunikasjonsmidler;
 • c) All transaksjonshistorikk for spillerkontoen din, uavhengig av hvorvidt dette skjer via nettstedet/nettstedene eller via andre kommunikasjonsmidler;
 • d) Innlogging på nettstedet med innloggingsopplysninger, inkludert trafikkdata, lokasjonsdata (GeoIP), nettleser-/enhetsdata, nettlogger, aktivitetslogger og annen trafikkinformasjon registrert i systemet vårt;
 • e) Dokumenter og bevis som vi har forespurt for å kunne verifisere kontoen din, for å behandle innskudd eller uttak og for å utføre kontroller mot svindel (på eget initiativ eller i henhold til gjeldende lovgivning). Slik dokumentasjon kan inkludere skann av pass, lønnsslipper, bankutskrifter osv.
 • f) Deltakelse i spørreundersøkelser eller andre kundevurderinger som vi kan utføre fra tid til annen.

HVORDAN VI BRUKER INFORMASJONEN DIN

Vi behandler personopplysningene vi innhenter fra deg for å kunne levere tjenestene våre. Nærmere bestemt bruker vi dataene dine til følgende formål:

 • a) Behandle spillene og transaksjonene dine. Dette inkluderer bruk av kredittkort og nettbaserte betalingssystemer;
 • b) Tilby spill og andre tilleggstjenester på nettstedet vårt;
 • c) Tilby kundestøtte, inkludert assistanse til å åpne og administrere kontoen din;
 • d) Identifisere og utføre nødvendige verifiseringskontroller;
 • e) Tilby registrerte spillere informasjon om kampanjetilbudene våre, eller gi kampanjeinformasjon fra utvalgte forretningspartnere, tilknyttede parter og affiliater (kun hvis spilleren har samtykket i å motta slikt markedsføringsmateriell);
 • f) Overholde juridiske forpliktelser, inkludert AML-lover (antihvitvasking av penger) og bekjempelse av finansiering av terror;
 • g) Overvåke og etterforske transaksjoner for å forhindre svindel, misbruk av vilkår, hvitvasking av penger og andre ulovlige eller uregelmessige spillaktiviteter;
 • h) Analysere kundetrender gjennom markedsundersøkelser (deltakelse i undersøkelser er ikke påkrevd, og du velger selv om du ønsker å delta eller ikke);
 • i) Utføre undersøkelser og statistisk analyse av samledata.

MARKEDSFØRING OG KOMMUNIKASJON

Med mindre du har valgt bort å motta kampanjemateriell, kan vi bruke personopplysningene dine, inkludert e-postadresse og telefonnummer, til å sende deg markedsføringsmeldinger om produktene, tjenestene og kampanjene våre. Dette kan inkludere informasjon om produkter og tjenester fra forretningspartnerne våre, for eksempel leverandører av casinospill.

Hvis du ikke lenger ønsker å motta slike markedsførings- og reklamemeldinger, kan du melde deg av via innstillingene på spillerkontoen din eller ved å kontakte kundestøtte på support@premiercasino.com.

Merk også at du ved å godta konkurransepremier eller gevinster fra oss samtykker i bruk av navnet og/eller skjermnavnet ditt i annonserings- eller kampanjeformål uten ytterligere kompensasjon, bortsett fra der dette er lovstridig.

INNHENTING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi innhenter ikke personopplysninger om deg uten at du er klar over det. Vi kan likevel innhente visse data om deg der du ville ha gitt slik informasjon gjennom bruk av tjenestene våre og via interaksjonen din med oss.

Vi kan også lovlig motta visse personopplysninger fra nettleverandører og tjenestetilbydere, for eksempel bedrageriforebyggende selskaper. I tillegg forbeholder vi oss retten til å bruke tredjepartsleverandører for teknisk støtte ved behandling av nettransaksjonene dine og kildespillinnhold.

Du må forstå at vi kan få tilgang til informasjon du gir slike leverandører, tjenestetilbyder og tredjeparts e-handelstjenester. Men, du kan være trygg på at vi bruker og beskytter personopplysningene vi har innhentet, som beskrevet i denne personvernerklæringen. All informasjon du gir deles utelukkende med tredjeparter utenfor selskapet i henhold til denne personvernerklæringen. Vi gjennomfører alle nødvendige tiltak for å sikre at personopplysningene dine alltid er beskyttet gjennom avtalene våre med tredjeparts tjenesteleverandører.

DATAMOTTAKERE

Vi kan dele informasjon du har oppgitt til andre enheter innen konsernet vårt, og til forretningspartnerne våre. Dette inkluderer moderselskapene våre, deres moderselskaper og alle datterselskaper til disse selskapene, i tillegg til andre selskaper vi driver virksomhet med og har nødvendige avtaler med. Databehandling av opplysningene dine kan utføres av selskapet eller av andre enheter i konsernet, som kan bruke en tredjepart til å oppfylle slike databehandlingsbehov.

Ansatte i selskapet, det vil si databeskyttelsesansvarlig, antihvitvaskingsansvarlig, betalings- og antisvindelanalytikere, kundestøtteagenter, kundepleieagenter, VIP-managere og noen andre ansatte, har også tilgang til personopplysningene dine slik at de kan utføre oppgavene sine og hjelpe deg.

Ansatte som har tilgang til, eller som er tilknyttet behandling av spilleropplysninger, har signert taushetsavtaler for å sikre at spillerens informasjon er konfidensiell, i henhold til gjeldende spill-, databeskyttelses- og personvernlover.

For å kunne tilby en effektiv tjeneste, kan vi og/eller tjenesteleverandørene våre kreve overføring av personopplysningene dine fra ett land til et annet innenfor EU- og EFTA-området. I tillegg kan noen databehandlere være lokalisert utenfor EØS. Ved å bruke nettstedet og kommunisere elektronisk med oss, godkjenner og samtykker du dermed i at vi (eller leverandøren/underleverandøren) behandler dataene dine i disse landene. Vi gjør alltid vårt beste for å sikre at opplysningene og dataene dine behandles sikkert og i samsvar med denne personvernerklæringen.

DELING AV DATA MED TREDJEPARTER

Vi selger eller leier ikke ut personopplysningene dine til tredjeparter.

Vi kan dele personopplysningene dine hvis dette er påkrevd ved lov, forskrifter eller andre juridiske stevninger eller hjemmel. Vi kan også dele personopplysningene dine med regulerende eller rettshåndhevende organer hvis vi mener det er nødvendig for å beskytte interessene til selskapet, kundene eller tredjeparter.

Personopplysninger deles kun med tredjeparter i følgende tilfeller:

 • a) Der vi er påkrevd å gjøre det ved lov;
 • b) Hvis nettstedet har behov for å dele data med betalingstilbydere for å muliggjøre betalingstransaksjoner i samsvar med personvernerklæringene deres. (De fleste bankkorttransaksjoner behandles av Trustly, og deres personvernerklæring gjelder for slike transaksjoner. Transaksjoner kan også bli behandlet av Bambora eller Paysafe);
 • c) For å overholde juridiske og forskriftsmessige plikter og ansvar vi har overfor aktuelle lisens- og reguleringsmyndigheter, samt alle plikter og ansvar i henhold til annen gjeldende lovgivning og andre gjeldende regulatorer i andre jurisdiksjoner;
 • d) Når selskapet mener at deling av informasjon er nødvendig for å beskytte selskapets, spillerens eller andres sikkerhet, undersøke svindel eller svare på forespørsler fra myndighetene;
 • e) Hvis markedsføringsleverandørene våre krever slik data for å kunne utføre oppgavene sine;
 • f) Til andre tredjeparter hvis spilleren har samtykket i dette på forhånd.

Vi bruker tredjeparts databehandlere, som behandler begrensede personopplysninger for oss. Slike tjenestetilbydere støtter nettstedet, spesielt med tanke på hosting og drift av nettsidene, markedsføring, analyse, forbedring av nettstedet og utsending av nyhetsbrev via e-post. Vi sikrer at overføring av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldende lovgivning for databeskyttelse, og at forpliktelsene våre i henhold til den aktuelle tjenesteavtalen også blir pålagt databehandleren.

Nettstedene våre kan også inkludere funksjoner fra sosiale media (f.eks. «del»- eller «liker»-knapper). Slike funksjoner leveres av tredjeparter, for eksempel Facebook. Når data innhentes på denne måten, er databehandlingen underlagt personvernerklæringen til de aktuelle sosiale mediaplattformene.

I tillegg til ovennevnte, kan vi også dele persondata hvis vi kjøper opp nye virksomheter. Hvis selskapet gjennomgår strukturendringer, for eksempel grunnet fusjon, oppkjøp eller delvis oppkjøp, blir sannsynligvis personopplysningene til kundene våre inkludert i salget eller overføringen. Som del av personvernerklæringen vår, informerer vi spillerne våre via e-post før de blir berørt av slik overføring av persondata.

Merk at innholdet vårt kan lenke til tredjeparts nettsteder med relevante referanser. Vi er ikke ansvarlige for slikt eksternt innhold, som kan være underlagt andre personvernerklæringer og retningslinjer for databehandling.

OPPBEVARING AV DATA

Som beskrevet i våre vilkår og betingelser, kan både du og casinoet lukke spillerkontoen din på et hvilket som helst tidspunkt. Etter stenging av kontoen din, oppbevarer vi persondataene dine så lenge dette er påkrevd ved lov. Disse dataene brukes kun dersom det er påkrevd av myndighetene, ved økonomiske og skattemessige saker, svindel, hvitvasking av penger eller etterforskning av andre ulovlige aktiviteter.

Vi kan også beholde anonymiserte avledninger av dataene dine for å forbedre innholdet og markedsføringskommunikasjonen vår, der ingen automatiske avgjørelser er involvert.

På grunn av regelverk for antihvitvasking av penger i lisensierte spilljurisdiksjoner i EU, er vi forpliktet til å oppbevare spillerens personopplysninger som angitt ved registrering, samt alle data som er sendt inn i løpet av perioden spillerkontoen har vært i drift. Disse dataene oppbevares i minst fem år etter den siste transaksjoner på spillerkontoen eller kontoavslutningen. Forespørsler om sletting før denne tidsperioden er utløpt blir derfor avvist.

DATASIKKERHET

Vi erkjenner herved at innhenting og behandling av personopplysninger for å administrere spillerkontoen din, er underlagt strenge, juridiske bestemmelser om beskyttelse av persondata.

Derfor streber vi etter å beskytte personopplysningene dine og respektere personvernet ditt i henhold til den beste forretningsskikk og gjeldende forskrifter. Vi er forpliktet til å tilby sikre spillertjenester, og tar derfor alle rimelige forholdsregler for å sikre at alle data du har oppgitt til oss forblir trygge.

Rett til å trekke tilbake samtykke. I tilfeller der vi trenger samtykke for å behandle personopplysningene dine, har du når som helst rett til å trekke tilbake et slikt samtykke.

Spillerkontoer er kun tilgjengelige ved bruk av spillerens unike ID-nummer og passord. Du kan også sette opp totrinnsautentisering som ekstra beskyttelse mot uautorisert tilgang til kontoen din. Du er ansvarlig for at innloggingsopplysningene dine oppbevares sikkert, og sørge for at de ikke er tilgjengelige for andre personer.

KONTAKT OSS

Du kan alltid kontakte oss angående denne personvernerklæringen hvis du ønsker å:

 • a) Bekrefte nøyaktigheten av personopplysningene vi har om deg;
 • b) Spørre om bruken av personopplysningene dine;
 • c) Forby fremtidig bruk av dataene dine i direkte markedsføring;
 • d) Oppdatere eller rette opplysninger du har gitt oss (i slike tilfeller må du fremlegge dokumentasjon som vi med rimelighet kan kreve for å utføre slike endringer). Merk at det er ulovlig å oppgi falske opplysninger om seg selv, og det er ditt ansvar å sørge for at vi alltid har korrekt og oppdatert data om deg.

Vi har utnevnt en personvernrådgiver som er ansvarlig for spørsmål i tilknytning til denne personvernerklæringen. Hvis du har spørsmål om personvernerklæringen vår, kan du kontakte personvernrådgiveren vår på dpo@n1interactive.com

Du har dessuten i henhold til punkt 77 i GDPR rett til å sende inn en klage angående behandling av dataene dine til en tilsynsmyndighet i landet der du bor eller jobber, eller der den påståtte overtredelsen har skjedd.

RETNINGSLINJER FOR INFORMASJONSKAPSLER

Når du besøker nettstedet vårt, innhenter systemet automatisk informasjon om besøket. Dette inkluderer nettlesertypen din, IP-adresse og henvisende nettsted. Denne datainnhentingen kan bli gjort i samarbeid med plattformleverandørene og partnerne våre. De kan gi oss generelle, demografiske data eller bruksdata fra våre besøkende. Vi bruker ikke automatisk innhentet informasjon for å identifisere deg personlig, uten at du har gitt oss samtykke til dette.

For å innhente den aktuelle informasjonen, bruker vi informasjonskapsler og lignende sporingsverktøy. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på datamaskinen eller enheten din når du besøker nettstedet vårt. Noen av disse informasjonskapslene trengs for at nettstedet skal fungere, mens andre forbedrer opplevelsen din og hjelper oss med å tilby en bedre tjeneste. Nedenfor lister vi opp de ulike typene informasjonskapsler vi bruker, og beskriver formålet med dem.

Påkrevde informasjonskapsler: Muliggjør navigering og grunnleggende funksjonalitet på nettstedet, f.eks. tilgang til medlemssidene.

Funksjonelle informasjonskapsler: Gjør det mulig for oss å analysere hvordan du bruker nettstedet og valgene du tar (f.eks. øktnøkkel, språk eller region), slik at vi kan lagre disse innstillingene og tilby en mer personlig brukeropplevelse.

Reklameinformasjonskapsler: Gir oss muligheten til å måle hvor effektiv innholdsmarkedsføringen vår er. Disse informasjonskapslene leveres av partnerne våre for å spore nettsidebesøk og nye spillerregistreringer via annonsering. Vi deler ikke personopplysningene dine (for eksempel navn eller e-postadresse) med partnerne våre, bortsett fra data om nettsidebesøk som er innhentet direkte fra slike reklameinformasjonskapsler. Besøksdataene dine kan likevel være knyttet til andre personopplysninger som leverandøren vår har innhentet fra andre kilder. Slik ekstern databehandling er underlagt personvernerklæringene og retningslinjene til disse tredjepartsleverandørene.

I tillegg til ovennevnte, bruker vi en rekke tredjeparts tjenesteleverandører som også bruker informasjonskapsler på dette nettstedet for å kunne levere tjenestene sine. Slike tjenester inkluderer, men er ikke begrenset til, å hjelpe oss med å forbedre brukeropplevelsen ved å spore aktivitetene dine på nettstedet, måle nettstedets effektivitet og effektiviteten av markedsføringskampanjene våre.

De fleste nettlesere godtar informasjonskapsler automatisk. Men, du kan blokkere noen eller alle informasjonskapsler, eller slette informasjonskapsler som allerede er angitt, ved å endre innstillingene i nettleseren. Vi anbefaler imidlertid at du hverken blokkerer eller sletter informasjonskapsler, da dette kan begrense bruken din av nettstedet vårt.

NETENT-SPILL

Når du spiller på casinospill fra NetEnt, gjelder også NetEnts personvernerklæring. Denne personvernerklæringen er tilgjengelig her.

Vi bruker cookies for å forbedre din opplevelse. Ved å bruke vårt nettstedaksepterer du vårCookie policy.